1. Wat is professionele mentorschap ?  Professionele mentorschap wordt aangevraagd voor personen die niet meer in staat zijn hun persoonlijke belangen te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan personen die in een instelling wonen zoals psychiatrische cliënten, personen met een verstandelijke beperking, Korsakov cliënten en aan ouderen en demente bejaarden in een verzorgingstehuis. Vaak neemt de familie het behartigen van de persoonlijke belangen over. Helaas zijn er omstandigheden, waardoor de familie niet in staat is om dit te doen. Soms ook is er geen familie meer. In zulke omstandigheden kan professionele mentorschap aangevraagd worden.
2. Onafhankelijke belangenbehartiging   De mentor is altijd onafhankelijk van de instelling en de direct behandelende hulverleners en heeft de taak de belangen te behartigen op het persoonlijk vlak van de betreffende persoon. De mentor neemt, zoveel mogelijk samen met de begeleiding of het multidisciplinair team beslissingen die moeten worden genomen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Op alle andere aspecten blijft de cliënt nog steeds handelingsbekwaam.
3. Wie kan Mentorschap aanvragen en hoe verloopt die aanvraag?    - de cliënt zelf   - de familie   - de officier van justitie, curator of bewindvoerder   - de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft Voor het instellen van het Mentorschap moet een verzoek worden ingediend bij het kantongerecht. In dit verzoek kunt u een voorstel doen voor een mentor.
4. Wilma Hegger  Met oprechte belangstelling voor de cliënt werk ik graag samen met allerlei teams en instellingen om goed zorg te dragen voor de belangen van de cliënt met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.  In het verleden heb ik gewerkt als B-verpleegkundige en groepsleider (HBO-inrichtingswerk) met deze doelgroepen. Als mentor profiteer ik van deze ervaring. Ik ben sinds 2006 als mentor werkzaam. Mijn werkgebied is Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant.
5. Meer informatie  Wilt u meer informatie of hebt u vragen, dan kunt u altijd bellen met of mailen naar: Wilma Hegger   06-14502053 Ook kunt u informatie vinden op Hier kunt u de aanbevelingen en richtlijnen vinden van o.a. Mentorschap. Deze zijn vastgelegd door het Landelijke Overleg Kantonsectorvoorzitters (L.O.K.)
www.rechtspraak.nl
design  PABLO graphics
info@heggermentorschap.nl
Lid van Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren
Privacyverklaring